Knauf Cleaneo Akustik Tiles 8/18 Q

Knauf Cleaneo Akustik Tiles 8/18 Q

Knauf Cleaneo Akustik Tiles 8/18 Q
Knauf
Cleaneo Tiles
Перфорация Осово отстояние на
перфорацията
Перфорация на паното -
% от модул 600/600 мм
Модул
Широчина х Дължина
Растер на профилите
Широчина х Дължина
Кант Дебелина Тегло на паната
T-Профил S15 T-профил S24 БДС EN
13964
mm mm mm mm mm mm kg/m²
8/18 Q 8x8 18 16,00 600x600 600x600 600x600 SK 9,5 5,3
12,5 7,4 

Референтни обекти