Knauf Cleaneo Akustik Tiles 8/15/20 R

Knauf Cleaneo Akustik Tiles 8/15/20 R

Knauf Cleaneo Akustik Tiles  8/15/20 R
Knauf
Cleaneo Tiles
Перфорация Осово отстояние на
перфорацията
Перфорация на паното -
% от модул 600/600 мм
Модул
Широчина х Дължина
Растер на профилите
Широчина х Дължина
Кант Дебелина Тегло на паната
T-Профил S15 T-профил S24 БДС EN
13964
mm mm mm mm mm mm kg/m²
8/15/20 R Ø 8/15/20 - 6,70 600x600 600x600 600x600 SK 9,5 6,0 
12,5 7,5
 
 

Референтни обекти