Полезни статии

CLEANEO® за чист въздух

Плоскостите Knauf Cleaneo® Akustik са перфорирани плоскости, които съдържат в гипсовото си ядро специални каталитични вещества. Те преобразуват миризливи и вредни вещества в безвредни. Осъществява се каталитичен процес без натрупване на вредни вещества или изразходване на добавките, така че продължителността на действие на Knauf Cleaneo® е практически неограничена. Разграждането на вредните вещества може да бъде ускорено от движения на въздуха в помещението /напр. от тавански вентилатор, климатична инсталация и др./. При перфорираните плоскости се постига по-бързо разграждане на вредните вещества и чрез по-голямата ефективна повърхност на плоскостите.

Продължителността на процеса на разграждане, в зависимост от концентрацията на веществата, покритието на плоскостите, перфорацията и движението на въздуха, възлиза на няколко часа. Периодът на разграждане на вредните вещества зависи както от изброените фактори, така и от степента на приложение в помещението на Knauf Cleaneo® Akustik – плоскостите. За да се използват напълно възможностите им, се препоръчва приложение мин. 0,2 m2 на кубичен метър /m3/ от обема на помещението.

Гипсовите плоскости Knauf Cleaneo® Akustik притежават сертификат за екологичен продукт от Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU).

Плоскостите Knauf Cleaneo® Akustik могат да имат широк обхват на приложение в съвременното строителство. Всяка една сграда, без значение обществена или частна, има нужда от по-добър комфорт на обитаване.

Области на приложение:
Училища, детски градини, спортни зали
 Здравни заведения
 Хотели, игрални зали, барове, ресторанти, дискотеки
 Офиси, търговски центрове, учреждения
 Автогари и ЖП гари
 Други обществени сгради
 Частни кооперации, къщи и апартaменти


Материали за изтегляне

CLEANEO® сертификат (pdf)