Свойства

Атрактивен дизайн

Архитектурата не е само наслада за зрението – тя се усеща и възприема и със слуха. Звукът е нематериална характеристика на средата, която е не по-малко важна от всички фактори, чрез които възприемаме пространствототекстури, цвят, осветление и т.н. Той дефинира пространството и взаимодейства с материалната среда. Звукът създава усещане, което ни влияе както психологично, така и физиологично. Звукът и формата са неразривно свързани – важно е да се отбележи, че архитектурната акустика трябва да съответства на функцията и естестическата стойност на проекта

Архитектурната акустика е на фокус при проектирането на административни сгради и жилищно строителство. Текстурата на повърхностите, които взаимодействат със звуковите вълни, са не по-малко важни от материалите, от които са изградени. Създаването на акустичен комфорт е важна цел при архитектурното проектиране, която често се подценява.

Дизайнът е поредното предимство на плоскостите Knauf Cleaneo® Akustik. За разлика от повечето акустични продукти, плоскостите имат голяма възможност да предоставят иновативни и уникални дизайнерски решения за завършване на помещенията с набор от различни по размер и форма перфорации. Тези перфорации спомагат освен за акустика и за един по-интересен и впечатляващ готов продукт, който да се хареса на потребителите, и който да разчупи стандартната визия на помещенията.