Фугиране и шлайфане

default

Почистване на фугите

 
Внимание!
Водата не е подходяща за свързване на прах, тъй като увеличава вероятността от образуване на пукнатини.

1. След завършване на монтажа на плоскостите почистете фугите от прахови частици със суха четка.
 


 
2. Ако е необходимо, грундирайте с дълбокопроникващ грунд на Кнауф (напр. в случай на голямо образуване на прах по време на поставяне на плоскостите).
 

Запълване на фугите


Използвайте презареждащ тръбен адаптер с накрайник за Uniflott или монтажен пистолет за JetFiller.
1. Изрежете пластмасовата дюза така, че да съответства на широчината на фугата.
2. Запълнете фугите напълно с Uniflott или JetFiller.

  

 

Отстраняване на излишния материал и шлайфане


1. Отстранете излишния материал след стягане на фугиращата маса със специалната Cleaneo шпакла и оставете приблизително 1 до 2 mm изпъкнал материал.

 
 

 
2. Преди фугиращият материал да се е втвърдил напълно изчистете запълнените фуги с Cleaneo шпакла чрез лек натиск и под малък ъгъл на инструмента.
3. Запълнете и главите на винтовете, за предпочитане използвайте Cleaneo мистрия с отвори.
 
   

4. Изшлайфайте излишния материал гладко и равномерно след втвърдяване.
 
 

Необходими инструменти


Инструменти за фугиране
  • Монтажен пистолет за JetFiller
  • Презареждащ тръбен адаптер с накрайник за монтажен пистолет
  • Cleaneo шпакла
  • Cleaneo мистрия с отвори
Инструменти за шлифоване
  • Ръчен шлайфер
  • Мрежа за ръчен шлайфер P80
  • Мрежа за ръчен шлайфер P120
  • Мрежа за ръчен шлайфер P180

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключително използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.