Техническа информация

default

Непрекъсната перфорация

Разместена кръгла перфорация R (pdf) Декларация за експлоатационни показатели UFF 8/12/50 R, 12/20/66 R (pdf) Декларация за експлоатационни показатели Linear 8/15/20 R (pdf) Декларация за експлоатационни показатели SK 8/15/20 R (pdf) Декларация за експлоатационни показатели UFF 8/15/20 R (pdf) Декларация за експлоатационни показатели UFF 12/20/35 R (pdf) Декларация за експлоатационни показатели Linear 8/18 Q (pdf) Декларация за експлоатационни показатели UFF кант (pdf) Декларация за експлоатационни показатели Linear 12/25 Q (pdf) Декларация за експлоатационни показатели SK 8/18 Q (pdf) Декларация за експлоатационни показатели SK 12/25 Q (pdf) Декларация за експлоатационни показатели UFF 12/25 Q (pdf) Декларация за експлоатационни показатели UFF 8/18 Q, 12/25 Q (pdf) Cleaneo Akustik перфорации (pdf) Декларация за експлоатационни показатели Linear 8/18 R (pdf) Декларация за експлоатационни показатели Linear 12/25 R (pdf) Декларация за експлоатационни показатели SK 8/18 R (pdf) Декларация за експлоатационни показатели SK 12/25 R (pdf) Декларация за експлоатационни показатели UFF 8/18 R, 12/25 R (pdf) Декларация за експлоатационни показатели UFF 6/18 R, 15/30 R (pdf) Cleaneo Akustik перфорации (pdf)

Блокова перфорация

Блоково прорязване

CAD детайли