Други обществени сгради

Галерия

Красиви форми и детайли

 
Гъвкавостта на материалите, които предлага Knauf, позволява на архитектите да оформят пространството според вижданията си. С плоски, кръгли или скосени строителни елементи Knauf дава безкрайни възможности за дизайн и оформление на пространството.

Използвани продукти: Knauf Cleaneo® Akustik, дизайн разсеяна кръгла перфорация PLUS R