Непрекъсната перфорация

Непрекъсната перфорация

 • Права кръгла перфорация R
   Права кръгла перфорация R
 • Разместена кръгла перфорация R
   Разместена кръгла перфорация R
 • Права квадратна перфорация Q
   Права квадратна перфорация Q
 • Разсеяна перфорация RE
   Разсеяна перфорация RE
 • Разсеяна кръгла перфорация PLUS R
   Разсеяна кръгла перфорация PLUS R