Монтаж на Cleaneo® Tiles

Cleaneo® Tiles

Акустика и дизайн без ограничения


Системата Кнауф пана за растерни тавани е изградена въз основа на концепцията за модулните окачени тавани и е идеална за скриване на инсталационни тръби, електрически инсталации, кабели и въздуховоди. В тези тавани могат да бъдат вграждани допълнителни устройства като детектори или осветителни тела. Освен това, системата Кнауф пана за растерни тавани може съществено да подобри акустичната среда в помещенията. Системата Кнауф пана за растерни тавани се състои от окачена конструкция (изготвена от леки профили Т15 или Т24) и плоскости - пана Cleaneo, както и от обикновени гипсови плоскости. Конструкцията е окачена към основния таван чрез регулируеми окачвачи, а паната са поставени върху профилите на конструкцията.
 

Кнауф пана за растерни тавани


Паната Кнауф Cleaneo за растерни тавани са гипсови плоскости с размери 600x600 mm, които се произвеждат в два варианта: без перфорация - обикновени и акустични - перфорирани.

Максимални разстояния на подконструкцията


 

Указание за монтаж


Маркират се местата на Кнауф окачвачите на тавана и същите се фиксират посредством стоманени дюбели, подходящи за основата. Разстоянията между окачвачите, профилите и фризовете се определят предварително въз основа на системата на тавана по указаната схема. За монтаж с окачвачи с пружина в T профила има специален отвор, в което завършва куката на окачвача, която трябва да бъде добре затворена.
 

Окачвачи и техните елементиT профилите от двете си страни са оформени така, че посредством специални съединения в краищата им същите да имат възможност за удължаване. Съединенията на Т профилите, с които те се снаждат са разположени равномерно и максимално на 10 cm разстояние от мястото на окачвачване. Перпендикулярно на Т профилите в техните щанцовани отвори се монтират напречните профили така, че да се получи желания растер. Разполагането на напречните Т профили става въз основа на размерите на паната. Във всички пресечни точки на растера профилите трябва да сключват 90 градуса.
 

 


Завършекът на тавана към стената става с ъглов профил, който се закрепва към нея с дюбели. Носещите компоненти на растера не трябва да се фиксират към L профилите. Накрая се поставят Кнауф паната за растерен таван през растера на профилите. При поставяне на осветителни, озвучителни и други тела, конструкцията на растерния таван не трябва да се засяга. Носещата способност на паната на окачения растерен таван съответства на изискванията на БДС EN 13964:2014. Същите могат да се прилагат при нормални условия на обитаване. В елементи с дебелина 12,5 mm могат да бъдат вграждани осветителни и озвучителни тела с тегло до 1,8 kg в предназначен за тях отвор в плоскостите с диаметър от 65 до 265 mm без усилване на конструкцията. Ако диаметърът на отвора е по-голям или равен на 160 mm вграденото тяло може да тежи до 2,5 kg.
В елементи с дебелина 9,5 mm могат да бъдат вграждани осветителни и озвучителни тела с тегло до 0,9 kg в предназначен за тях отвор в плоскостите с диаметър от 65 до 265 mm без усилване на конструкцията. При тези условия таваните отговарят на клас по деформации 1 – провисванията са по- малки от 1.2 mm.

При по-големи по размери елементи е наложително добавяне на допълнителни укрепващи елементи. Тези допълнителни елементи трябва да достигат и да пренасят товара си към носещите профили на системата. Окачената конструкция трябва да бъде проверена като носеща способност, като се отчитат и тези допълнителни натоварвания.
Окачване на товари, по-големи от посочените се прави самостоятелно, като не се натоварва тавана.
 
Повече информация, може да прочетете, като изтеглите брошурата на плоскости Knauf Cleaneo® Tiles от ТУК.