Монтаж на плоскости

Схема за поставяне

 
Внимание!
Отрязаните плоскости могат да се завъртат на 180° и да се ползват в следващия ред. Това ще намали отпадъците от рязане на строителния обект.


 

Подреждане на плоскости

Плоскостите Cleaneo се монтират с фуга на кръст. Кантовете на плоскостите Cleaneo с подредена/разместена перфорация са маркирани в червено и синьо.

Внимание!
По време на монтажа винаги подреждайте червените маркировки към сините (по късата и дългата страна на плоскостите).


 


1. Подравнете и фиксирайте водещата корда в средата на помещението в посоката на поставяне.
2. Подравнете първия ред с плоскости по кордата и ги фиксирайте към конструкцията.
3. Следващите редове с плоскости монтирайте според схемата за монтаж.


 

 


Закрепване на плоскостите


Внимание!
За монтажа се препоръчва екип от 3 човека.

Алтернатива 1: Винтове SN за перфорирани гипсови плоскости Cleaneo Akustik

1. Закрепете Cleaneo плоскостите с винтове SN 3.5 x 30 към металната конструкция от профили CD 60/27.

   


2. Разстоянието между центровете на винтовете е 170 mm. Притиснете плоскостите здраво към монтажните профили повреме на завинтване.
3. Започнете закрепването от ъгъла, където плоскостта граничи с вече монтираните плоскости.
4. Фиксирайте първо дългата страна, след което и късата страна.

Алтернатива 2: Cleaneo Caps

Внимание!
Могат да се използват само в помещения с нормални климатични условия. Относителната влажност на въздуха в помещението може само за кратко да превиши ниво от 65%. Капсите Cleaneo Caps не са изчислени за динамични натоварвания (напр. удар с топка, променливо ветрово натоварване).

1. Изберете Cleaneo Caps, подходящи за конкретния вид перфорация.
Капсите Cleaneo Caps са налични за следните типове перфорация:
■ Стандартна кръгла перфорация 8/18 R
■ Стандартна кръгла перфорация 10/23 R
■ Стандартна кръгла перфорация 12/25 R
■ Стандартна квадратна перфорация 12/25 Q

2. Поставете капсите Cleaneo Caps в една равнина с повърхноста на плоскостите.  
 
3. На фугата при дългата страна се препоръчва изборът на втория ред перфорация. Cleaneo Caps 8R и 12Q винаги да се монтират във втория ред перфорации (по дългата и късата страна на плоскостта).

При използване на капси Cleaneo Caps 8R е необходим монтажен профил CD 70/27 върху фугите на късата страна на плоскостта.

 

При използване на капси Cleaneo Caps 12Q са необходими два монтажни профила CD 60/27 върху фугите на късата страна на плоскостта.

4. Поставете Cleaneo Caps във всеки монтажен профил на разстояние ≤ 170 mm.


 


Бележка!
Използвайте само приложените винтове и накрайници. Избягвайте презатягане на винтовете, в противен случай ще се редуцира якостта на изтръгване.

5. Притискайте плоскостите здраво върху металната конструкция по време на завинтване.
6. Започнете закрепването от ъгъла, където плоскостта граничи с вече монтираните плоскости.
7.  Закрепете първо дългата страна и след това и късата страна.

Препоръки
Използвайте акумулаторен винтоверт с опция за настройка на въртящия момент (ако въртящият момент е прекалено висок или натискът е твърде голям, възможно е да се получи презатягане на винта или отчупване на ръба на плоскостта).


Необходими инструменти за монтаж

 
Рязане на плоскостите
  • Макетен нож с трапецовидни ножчета
  • Ренде за чело
 
 

Монтаж според вида кант

Инструкциите за монтаж служат като помощно средство при монтажа на плоскости Knauf Cleaneo® Akustik. Те съдържат информация за доставката, правилен професионален монтаж, както и за тестване и проверка на продукта. Вижте повече тук.
 

Фугиране и шлайфане

Важно е да се фугира правилно и да се спазва технологичния процес. Това е важен елемент за добър, естетически резултат. Ако не се направи правилно, има голяма вероятност да се провали идеята за интериорния дизайн. Вижте повече тук.