Свойства

По-чист въздух

Чистият въздух вече е една осъзната нужда. Качеството на въздуха във вътрешното пространство на обществени сгради и частни жилища често не е на желаното ниво. Причина за това е херметическата обвивка от топлоизолационните материали на сградите, химикалите използвани в бита и промишлеността, както и недостатъчното
проветряване и възможност за достигане на свеж въздух в помещенията. Едни от основните замърсители на въздуха в помещенията, за които често не подозираме са
някои интериорни бои, подови настилки и лепила за тях, лепила и лакове ползващите се в мебелната промишленост, почистващи препарати, цигарен дим и много други химически съединения, част от околната среда, които вредят на хората бавно и продължително.

Едно от решениета за комфорта във вътрешната среда на сградите е Knauf Cleaneo® Akustik - технология, която подобрява средата на живот. Плоскостите Knauf Cleaneo® Akustik са перфорирани плоскости, които съдържат в гипсовото си ядро зеолити – естествени минерали с вулканичен произход и със специални каталитични свойства. Те разграждат вредни вещества и неутрализират миризми като формалдехиди, ацеталдехиди, амоняк, ароматни въглеводороди, хлорни съединения и много други летливи органични съединения (ЛОС), отделящи се в интериорния въздух, като създават много по-благоприятен микроклимат в помещенията. Осъществява се 24-часов каталитичен процес без натрупване на вредни вещества или изразходване на зеолитните минерали, като дневната светлина и UV лъчите не влияе на процеса и така продължителността на действие на Knauf Cleaneo® Akustik е практически неограничена.

За да се използват ефективно възможностите на плоскостите при въздухопречистване се препоръчва да се спазва едно минимално съотношение на количество плоскост спрямо обем на помещение, което е минимум. 0,2 м² на кубичен метър /м³/ от обема на помещението.

Гипсовите плоскости Knauf Cleaneo® Akustik притежават сертификат за екологичен продукт от Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU).