Видеа

Свойства на Knauf Cleaneo® Akustik

  • Защо е важна акустиката в училищата?
     Защо е важна акустиката в училищата?

МОНТАЖ

  • Oкачен таван с плоскости 120х200 см
     Oкачен таван с плоскости 120х200 см
  • Knauf Cleaneo® Akustik FF
     Knauf Cleaneo® Akustik FF