Училища, детски градини, спортни зали

Библиотека в университета в Монс

Модерно учебно заведения със спокойствието на древен манастир


Древният манастир в Монс наскоро беше подложен на голяма реставрация, за да приеме библиотеката на университета в Монс. Архитектите бяха изправени пред предизвикателната задача да интегрират съвременни технологии и материали, като същевременно запазват и зачитат наследството на архитектурата от 17 век.

Екипът от архитекти обърна специално внимание на акустиката и естетиката на пространството. Акустика - защото беше важно да се предложи спокойствие на читателите на библиотеката. И естетика, която изисква внимателно изработен минималистичен дизайн, който да се слее с величието на историческата сграда. За различните функционални помещения са използвани плоскости Knauf Cleaneo® Akustik, дизайн непрекъсната кръгла перфорация 10/23 R и плоскости 600x600 Knauf Cleaneo® Akustik Tiles, дизайн кръгла перфорация 8/18 R.

"Първоначално планирахме фиксиран таван, но представителите на университета трябваше да направят промени в таванната кухина. Така че трябваше да намерим сменяем таван, без да нарушим стилистиката на сградата. Искахме да постигнем монолитен ефект. Ето как избрахме плоскости Knauf Cleaneo® Akustik Tiles.”
- Емануел Рамирес-Морой, архитект Atelier d'Architecture & d'Urbanisme Dupire & François